دقت کردم به این نتیجه رسیدم علاوه براینکه روز پسر نداریم،آهنگی هم به اسم پسرا نخوندن بجز ممد نبودی ببینی
پاسخ
آشناا ٩ دي ٩٨
مسعودآریایی ٩ دي ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

قبلا موقع فروش ماشین میگفتن ماشین خانم دکتر بوده، میرفته مطب . حالا میگن ماشین یه خانوم معلمه بوده، گاهی اوقات که مدرسه باز بوده میرفته
پاسخ
مسعودآریایی ٩ دي ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

امروز دیدم مامان‌بزرگم ساعت ۸ صبح داره نماز صبح میخونه!

گفتم ننه الان چه وقت نماز صبح خوندنه؟

گفت حوصله ندارم ساعت ۵ بیدار بشم الان

قضاشو میخونم دو رکعتم اضافه میخونم منت سرم نباشه )
پاسخ
مسعودآریایی ٨ دي ٩٨
ببوسش ننه رو.........ایشون خوب فهمیده دین رو
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏الان

تو مدرسه های اروپا

به کسایی که اسمشون عیسی هستش سر صف جایزه میدن
پاسخ
مسعودآریایی ٨ دي ٩٨
اولولعظم های خدا همه بینظیرن..........فقط مسئولین ما.....مسلمون نیستن.......و اعتقادی ب عزیزان ندارند
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏خانوم فالگیره تو خیابون بهم گفت:
عزیزم .. خوشگل پسر .. بیا فالتو بگیرم ..
نرفتم ...
داد زد همچین خوشگلم نیستیاا
دماغت مث پوزه اسبه
پاسخ
مسعودآریایی ٨ دي ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
لبخند میوه ای
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان