بچها

من یه سالی هست برنامه های صداو سیما رو نگاه نکردم


به نظرتون خمس شو باید بدم
پاسخ
مسعودآریایی ٢۵ دي ٩٨
خمسش 5تا تف
عابد111 ٢٠ دي ٩٨
نشانه با شعوریته
maryam p r ١٩ دي ٩٨
علمشو ندارم ولی خمسشو بده کار از محکم کاری عیب نمیکنه
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

خدایا! بندگانت رو از شرّ پیروانت حفظ کن
پاسخ
مسعودآریایی ٢٧ بهمن ٩٨
خیلی جالب........پی کی از یه سیاره دیگه اومده بود روی زمین.....و بعداز مدتی چرخیدن....گفتش»»شما خدایی که آفریده تون رو نمیپرستید،،،،»»خدایی رو که خودتون آفریدید میپرستید
دنیا000001 ٢٧ بهمن ٩٨
سوگند ٢٧ بهمن ٩٨
چ عجب ی پست بدرد بخورد ارسال کردی
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 


چت اورداپ

کادوی من کوووووو؟
پاسخ
موقت ٢٧ بهمن ٩٨
پرنیا جان تو هر قشری همه جوره هست. هم مرد مظلوم داریم هم زن مظلوم هم مرد ظالم و هم زن ظالم. البته تا جایی که من دیدم اگه مظلوم نخواد مظلموم بمونه، ظالم نمیتونه به ظلم ادامه بده
زهره 21 ٢٧ بهمن ٩٨
تو راه دوست دخترشو دیده مجبور شده بده به اون
سحر1992 ٢٧ بهمن ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

بهترين کارو ليمو شيرين ميکنهدير سين کنی يکاری ميکنه طرفشم نری
پاسخ
آشناا ٢٧ بهمن ٩٨
مسعودآریایی ٢۶ بهمن ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 


چت اورداپ

دختر نیستی اگه این کارو نکرده باشی!!
کلا یکی از تفریحات اصلیه دختراس
پاسخ
آشناا ٢۶ بهمن ٩٨
لیلیوم ٢۶ بهمن ٩٨
دیوونه عجب کارایی میکنی خاهر
مسعودآریایی ٢۶ بهمن ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان