انقد گفتین سرما خوردگی خر هست


رفت داداش بزرگش واسمون آورد
پاسخ
مسعودآریایی ۶ اسفند ٩٨
لیلیوم ۶ اسفند ٩٨
انتخاباتو مینداختن بعد عید و میگفتن این کارو برا حفظ سلامت مردم کردیم و از خونه بیرون نیاین ،من خودم ک سالهاست رای ندادم بخاطر این حرفشون میرفتم رای میدادم .سر همون صندوقا چقد بهم منتقل کردن خدا میدونه
amin333 ۶ اسفند ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 


چت اورداپ

پاسخ
parnya ۶ اسفند ٩٨
آشناا ۶ اسفند ٩٨
مسعود از همه که نمیشه من فقط از دخترا
وحید114 ۶ اسفند ٩٨
لب گرفتن از لبای شوهر عمه با اون سیبیلاش که داخلش همه چی پیدا میشه چه حالی داره!!!!
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

پسره تو پروفایلش نوشته تو لب تر کنی دنیا را فتح خواهم کرد..


نه ده اخه گوزو تیمور لنگ هم پیش زیدش ازین گوها نمیخورد تو چی میگی دیگ


تو نهایت بتونی دستشویی رو فتح کنی فتحعلی شاه قاجار میگیم بهت
پاسخ
آشناا ۶ اسفند ٩٨
_ارسلان_ ۵ اسفند ٩٨
مسعودآریایی ۵ اسفند ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 


چت اورداپ

پشمای کرونا از این ماسک و‌ میزان سطح پوشش ریخته. حالا جنسش و روزنه هاش که نیاز به بررسی داره رو هم اصلا در نظر نمیگیریم

‏داداش اینو که منم میتونم ازش رد شم برم تو دماغت چه برسه ویروس کرونا

این ماسک احتمالا به این صورت کار میکنه که وقتی کرونا ماسکو میبینه اون‌قدر میخنده که همونجا متلاشی میش
پاسخ
parnya ۶ اسفند ٩٨
آشناا ۶ اسفند ٩٨
مسعودآریایی ۶ اسفند ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

این همه ادم تو سایت تا حالال ندیده بودمماسک زدین؟؟؟؟؟
پاسخ
سحر1992 ۶ اسفند ٩٨
من به ماسک حساسیت دارم نمیزنم
دنیا000001 ۶ اسفند ٩٨
میگن ماسک فایده نداره در مقابل این ویروس
زهره 21 ۶ اسفند ٩٨
من بیرونم نمی زنم چه برسه اینجا
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
من کسي رو از دست دادم که دوستم نداشت  اما تو کسي رو از دست دادي که عاشقت بود
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان