برای داشتن زندگی ایده آل :

زنی داشته باش که کدبانو باشه
زنی داشته باش که شاد باشه
زنی داشته باش که مورد اعتماد باشه

زنی داشته باش که از بودنش لذت ببری

.
.
.
در ضمن خیلی مهمه که این چهار زن از هم بی خبر باشند!
پاسخ
مسعودآریایی ٣ آذر ٩٨
ساقه طلایی ٣ آذر ٩٨
ممنون از راهنماییت معتاد
سامان اندی ٣ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

تو دانشگاه استادا به دو دسته تقسیم میشن :

۱. یا زن هستن و فمینیست
که پدر پسرا رو در میارن !

۲. یا مرد هستن و پاچه خوار دخترا ؛
که بازم پدر پسرا رو در میارن


شب خوش عزیزان
پاسخ
مسعودآریایی ٣ آذر ٩٨
اناری ما...هم فمنیسته...
maryam p r ٣ آذر ٩٨
سپیده 2212 ٣ آذر ٩٨
دمت گرم گلم. خوب گفتین. شب شماهم عالی
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

تو گوگل ی کلمہ تخصصی رشتہ م رونوشتم
سایت پیام داد...


اوھوو،تا دیروز که فیلم پورن سرچ میکردی؛
چی شدہ مھندس
پاسخ
سامان اندی ٣ آذر ٩٨
بی ادب، گوگل هم لال شده دیگه
زهره 21 ٣ آذر ٩٨
سودا75 ٣ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏داشتیم صبونه میخوریم مامانم گفت اون نون و بده.

بابام گفت اون خشک شده بذار خودش بخوره.این یکیو بگیر

من نمیدونم اینا بچه نمیخواستن چرا منو آوردن ا
پاسخ
**هدیه** ٣ آذر ٩٨
سودا75 ٣ آذر ٩٨
مسعودآریایی ٣ آذر ٩٨
آی دلوووووم
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

رفته بودم دستشویی که یه دفعه بابام اومد درو محکم زد
منم هول شدم با عصابانیت داد زدم 2دقیقه اومدم دستشویی کوفتم کردی
بابام در اوج متانت فرمود:بخور نوش جونت
پاسخ
سودا75 ٣ آذر ٩٨
مسعودآریایی ٣ آذر ٩٨
باباتا دوس میدارم
ساقه طلایی ٢ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان