‏زندگی ما اولش خدا بزرگه و وسطاش باید ببینیم قسمت چی میشه و آخرشم حتما حکمتی توش بوده...!
پاسخ
الناز33 ۵ آذر ٩٨
هنوز خدا بزرگه
مسعودآریایی ٣ آذر ٩٨
آخ که چی گفتی........... هَی وایِ من
sara3690 ٣ آذر ٩٨
دقیقا همین طوره من الان به آخرش رسیدم
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

بزرگترین لطفی که در حق بچه هام میتونم بکنم اینه که بدنیا نیارمشون
پاسخ
الناز33 ۵ آذر ٩٨
خدا حفظشون کنه.
مسعودآریایی ۵ آذر ٩٨
نه....روزیشون .دست ولایته
الناز33 ۵ آذر ٩٨
وا مگه روزیشون دست توعه؟ پدر و مادر شدن لیاقت میخاد
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

اینکه در اعتراض به تظاهرات، تظاهرات می‌کنن مثل اینه که من در اعتراض به اعتیاد، معتاد بشم.
پاسخ
موقت ۴ آذر ٩٨
سوء تفاهم شده. تظاهرات در اعتراض به تظاهرات نبود در اعتراض به تخریب و خشونت بود
مسعودآریایی ۴ آذر ٩٨
camilla ۴ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 


چت اورداپ

بستنی عروسکی‌های ما

بستنی عروسکی‌ اونا
پاسخ
*ارش* ۴ آذر ٩٨
فقط پایینی سمت چپی
موقت ۴ آذر ٩٨
مال ما خیلی بهتره. مال اونا همش رنگ مصنوعیه.
مسعودآریایی ۴ آذر ٩٨
عخخخخخی نازی
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

یبار تو مجلس‌عروسی از یکی خوشم اومد رفتم شماره بدم، ناراحت شد گفت نمیفهمی که من متاهلم؟
گفتم نه از کجا بفهمم؟

گفت احمق نمیبینی لباس عروس تنمه؟
پاسخ
سامان اندی ۴ آذر ٩٨
مسعودآریایی ۴ آذر ٩٨
آی دلوووووم
چمن11 ۴ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
اماز
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان