‏به دوست دخترم گفتم واسه چی رفته بودی بیمارستان؟
گفت واسه آمپول زدن
گفتم بیا جاشو بمالم تا زود خوب شه
گفت ینی تاثیر داره؟
گفتم بله که داره، توی کتب مختلف بهش اشاره شده
گفت مادربزرگمو بردم آمپول زد الان میارمش.
گفتم کتب مختلف گوه خورد
پاسخ
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

رفتم بنگاه قیمت پورشه بگیرم خودش یه موز داد گف گمشو بیرون
پاسخ
مسعودآریایی ٧ آذر ٩٨
الهی برات خاطره شه
elnaz00 ٧ آذر ٩٨
الناز33 ٧ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

دوتا دلیل واسه اینکه دوسدختر من بشین:

‏1-ملت همیشه با دیدن ما میگن دختره سَره
‏2-تو رو خدا
پاسخ
مسعودآریایی ٧ آذر ٩٨
من دلم سوخت.....بیا
*yasamin* ٧ آذر ٩٨
چمن11 ٧ آذر ٩٨
دلیل 2
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 


چت اورداپ

دخترانی که چشمان رنگی دارند از اعتماد به نفس بالایی بر خوردارند

البته فک کنم شاید
پاسخ
مسعودآریایی ٧ آذر ٩٨
*زهرا* ٧ آذر ٩٨
فازی یوزرتو پس گرفتی بنظر من تتوهاش اعتماد ب نفس دادن بهش نه چشماش
نفس کماندار20 ٧ آذر ٩٨
بدن و ببین ......
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏گوجه نقدی : ۱٢،۵۷۰
گوجه صرافی : ۱۳،٢۵۰
گوجه دستوری : ۶،۴۶۰
خرید گوجه سنا : ۹،۳۰۰
گوجه نیمایی : ۱١،۷۰۰
گوجه جهانگیری : ۳،۷۰۰
گوجه تهران : ۱٣،٤۵۰
گوجه مشهد : ۱۳،۳۹۰
گوجه بازار آزاد : ۱۴،۵۶۰
نیم گوجه : ٦،٧٦٠
ربع گوجه : ٣،۴۵۰
گوجه طرح قدیم : ۵،۶۰۰
پاسخ
مسعودآریایی ٧ آذر ٩٨
دستور کتبی ب من رسیده .....قیمت رو بالا نبرم.....ولی از حجم کم کنم...........خودایا خودت ظهور کن
sara1377ak ۵ آذر ٩٨
♥وحید♥ ۵ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
زمستون بچه های دهه شصت
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان