دیشب به دوست دخترم میگم سرم گیج میره همه چیو دو تا می بینممیگه منم دوتا میبینی ؟
میگم اره !

میگه خب کدوممون خوشگلتریم؟

خنگه ولی دوسش دارم
پاسخ
مسعودآریایی ٨ آذر ٩٨
آخ که خنگا....زیباترین دوس دختران..و خاستنی......شوما هر ده دقیقه یه بار....غش و ضعف میری از خنده...بابت کارا...و حرفاشون
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

به بابام گفتم اساعه ادب نشه میخوام مستقل شم

گفت این جمله که گفتی روی کاغذ برام بدون غلط بنویس بعد برو هر غلطی میخوای بکن


دیدم سخته رفتم خوابیدم
پاسخ
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

پسره میرف سربازی برمیگشت دختره شوهر کرده بود مال افسانه های کهن بود...

حالا پسره 2 سال میره سربازی

6 سال میره خارج

بعد که برمیگرده تو اختشاشات دستگیر میشه 4 سال زندان.

بعد که آزاد میشه دختره هنو شوهر نکرده...

شوهر نیس میفهمی
پاسخ
مسعودآریایی ٨ آذر ٩٨
shandel69 ٧ آذر ٩٨
شوهر نیست میدونم ولی نه هررررررررر شوهریییییییی دقت کنین... اخه تعدای از پسرا (دور از جون پسرای سایت) کارآیی و احساس و فکر و عقل و منطق و... در حد فرغون بعد میان میرن سراغ بنز خب معلومه نمیشهو دخترا میترشن
boghz eshgh ٧ آذر ٩٨
ولی جدا از موضوع اصلی ؛ کسی ک بره خارج ۶سال هم بمونه ولی برگرده ، بدرد همون زندان میخوره
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 


چت اورداپ

وقتي ميگن زن چراغ خونست دقیقا اینو میگن
پاسخ
مسعودآریایی ٧ آذر ٩٨
maryam.mir ٧ آذر ٩٨
این چهل چراغه نه چراغ
مسعودآریایی ٧ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

بابت حقی که ازمون گرفتید و دوباره بهمون دادین دستتون درد نکنه،فقط چرا ریدین تو‌ سرعتش؟!
پاسخ
مسعودآریایی ٧ آذر ٩٨
boghz eshgh ٧ آذر ٩٨
دستشون بشکنه ندادن که هنو
shandel69 ٧ آذر ٩٨
هنوز حق نت سیمکارتا داده نشئه
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان