دختره تو بیو ایمجوی ترازو گذاشته بود، بهش گفتم: ببخشید شما بقالی؟ گفت: خاک تو سرت دانشجوی حقوقم

واقعا از درک نسل جدید عاجزم
پاسخ
آشناا ١٠ آذر ٩٨
آسنات76 ١٠ آذر ٩٨
maryam goli ١٠ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

بیجنبه ها


چرا عکسارو حذف کردین
پاسخ
آشناا ١٠ آذر ٩٨
مسعودآریایی ١٠ آذر ٩٨
ژژژژوون.....ثبت شد..توی ذهنمون....نگران نباش کلانصف ما ایرانی ها .....تصوراتمون قویه
آسنات76 ١٠ آذر ٩٨
یاابلفضل دیگه
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

فردامون از امروزمون دیروزتره
پاسخ
مسعودآریایی ١٠ آذر ٩٨
هَی وای من پسرفت
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 


چت اورداپ

از زندگی
از خنده‌ی گل؛ از عطر پاييز
لذت ببر...
زندگی پُر است از شادی‌های کوچک
آنها را دریاب...
پاسخ
مسعودآریایی ١٠ آذر ٩٨
عسک نداره...؟..یا برامن بازنمیشه....اشکال نداره....از الانه تصورش میکنم......ژژژژووون
آسنات76 ١٠ آذر ٩٨
احسنت به اندامی که ساخته
reza.p ١٠ آذر ٩٨
پرنیا چقد خودشیفته ای
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 


چت اورداپ

حالا ما هیچی ولی آدم خوب نیست به مادر خودش دروغ بگه
پاسخ
desperado ١٠ آذر ٩٨
حسن خطاب به ننش: انگل زاییدی ننه
مسعودآریایی ١٠ آذر ٩٨
چه دردناک.....
گل بی گلدون ١٠ آذر ٩٨
حیف این مادر بخاطر پسرش شرمندست و هی فوش میخوره
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
چاپ شده دریک مجله عراقی  کاریکاتوری که در آن مشهد را تایلند عراقی ها نشان میدهد
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان