انتشار مجدد بوی نامطبوع در پایتخت

برخی از شهر وندان تهرانی از‏گفتن علت بوی تهران وزش باد از جنوبه؟

ناموسا میگوزید دیگه نندازید گردن ما، بندازید گردن آمریکاییا اونا فارسی نمیفهمن

پاسخ
آشناا ١٢ آذر ٩٨
مسعودآریایی ١٢ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

رفتم سیگار بگیرم، یارو گفت: بابات میدونه سیگار میکشی؟
گفتم: بابای خودت میدونه سیگار میفروشی؟
یه بسته سیگار بهمن داد گفت: ان شاء الله هرچه زودتر بمیری!
پاسخ
مسعودآریایی ١٢ آذر ٩٨
بهمنو خوب اومدی
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

کسی میدونه بیا بغلم به عربی چی میشه؟؟بالاخره درحد صحبت های یومیه که باید بتونیم تو بهشت باحوری حرف بزنیم

عزیزانی ک مسافرجهنم هستن رو انگلیسیشون کار کنن
پاسخ
maryam.mir ١٢ آذر ٩٨
حالا از کجا میدونی میری بهشت اخه
مسعودآریایی ١٢ آذر ٩٨
ب پر....ور بغلووووم.......بعدشم ما اصن اهل حرف نیستیم.......عملیاتی هستیم
دنیا000001 ١٢ آذر ٩٨
البیا البغلم
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏سرماخوردگی اگه از لب به لب منتقل بشه ارزششو داره بازنه اینکه تو پیاده رو یکی عطسه کنه تو صورتت
پاسخ
مسعودآریایی ١٢ آذر ٩٨
اوووووووف.....اون که ..بیماری نیس..ویروس نیس...عسله...عسله.......در حالت تب...که دیگه بینظیره
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

من بچه بودم فکر میکردم شیزوفیرینی رو صبح با سرشیر میخورن ولی برگتر شدم فهمیدم اسم یه بیماریه... آخه اسم مریضی انقد با کلاس؟
پاسخ
دنیا000001 ١٢ آذر ٩٨
مسعودآریایی ١٢ آذر ٩٨
مازوخیستیه....پارکینسونی
**هدیه** ١٢ آذر ٩٨
منم فک میکردم ی چیزی تومایه های همون فرنیه
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان