یه برگه رو دیوار اتاق چسبونده بودم، روش نوشته بود "رمز موفقیت جدایی از خانواده‌اس"
بابام دید، خندید گفت پیشرفت کردی.
گفتم در مسیر موفقیت!؟
گفت نه توو گه خوری
پاسخ
abedi ١٧ آذر ٩٨
دمش گرم
avahasti ١٧ آذر ٩٨
yaldaffffff ١٧ آذر ٩٨
دیوووونه
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

مرد باس وقتی خانومش رانندگی میکنهاز مرگ نترسه
پاسخ
abedi ١٧ آذر ٩٨
امید زن زنجیر که میگن خود خودتی
avahasti ١٧ آذر ٩٨
برادر شما که زن داری دیگه این همه از خودت تعریف کردن نداره عرصه رو برای ابراز وجود برادران مجرد باز کنید
زئووس0831 ١٧ آذر ٩٨
من از تقریبا دوران ابتدایی رانندگی کردم از ۱۶ سالگی هم ماشین داشتم تا الان ..حدود ۷ سال هم هست ک حداقل فقط سالی ۱۰ بار از بوشهر ۱۲۰۰ کیلومتر (۱۳ساعت) میرم کرمانشاه و برمیگردم تا حالا هم تصادف نداشتم حتی کوچیک...... اعتراف میکنم همسرم رانندگیشون از من واقعا به مراتب بهتره.
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

حیف که من رو صندلی نمیتونم بخوابم گردنم درد میگیره..
وگرنه برای نمایندگی مجلس ثبت نام میکردم
پاسخ
علی آقای بارانی ١۶ آذر ٩٨
تو نماینده مجلس بشو من دستور میدم وسط مجلس یک درخت بکارند و بری بالا درخت بخوابی
shandel69 ١۶ آذر ٩٨
یعنی واقعا ملت دوباره میرن به این خوابالوها رای میدن
مسعودآریایی ١۶ آذر ٩٨
مترسکای سرِ جالیز........،،نفعشون بیشتر از ایناس.........مجلس فرمایشی
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

فرا رسیدن یلدا رووقتش که برسه تبریک میگم!!! فعلا زوده
پاسخ
مسعودآریایی ١۶ آذر ٩٨
یلدارو ولش.....کبری هم برسه خوبه
محمدرضاا ١۶ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

آقــــا ديگه تلگرام به حــــــــــدي رسيده که...


من کافور ميــــــــــخورم آنلاين ميشم...


رعايت کــــــــــنين ناموساً
پاسخ
مسعودآریایی ١۶ آذر ٩٨
آیت ١۶ آذر ٩٨
عابد111 ١۶ آذر ٩٨
من بیشتر با واتسم
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان