‏یه بارم رفتیم با یکی ازاشناهامون قبربخریم یارو گفت اینجا یه تومن اونجا دوتومن اونطرف تر ده تومن.پرسیدیم چرا؟گفت اونجا به بهشت نزدیکتره.اشنامون گفت پس بیزحمت همین یه تومنی رو بده مرحوم ادم گشادی نبود بقیه راهو تا بهشت پیاده میره
پاسخ
مسعودآریایی ٢۴ آذر ٩٨
reza rezaei ٢٣ آذر ٩٨
maryam p r ٢٣ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

یارو میخواست اسبشو حرص بده سوار خر میشد
پاسخ
ebi_bahal ١٧ آذر ٩٨
ما میگیم یارو میخواست خرشو حرص بده سوار پراید میشد
فلفل جنوب ١٧ آذر ٩٨
فائزه fa ١٧ آذر ٩٨
دقیقااااا
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

روز دانشجو رو تبریک میگم:
به همه اونایی که سال اول قبول نشدن؛
سال دوم هم قبول نشدن؛
بعد پاشدن رفتن ارمنستان و مجارستان و اوکراین پزشکی بخونن!
سلام مایه دار
پاسخ
ebi_bahal ١٧ آذر ٩٨
روز دانشجو رو با تاخیر تبریک گفتی قبول نیست از دوباره
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

دوران مدرسه کاندید شدم برا شورا

تو تبلیغات گفتم: اگه رأی بیارم از اینجا تونل میزنم به داخل مدرسه دخترانه

ناظم عنترمون با لگد انداختم بیرون

با این حال خبر رسید اول شدم
پاسخ
زهره 21 ١۶ آذر ٩٨
اول شدی طرحتم اجرا شد ؟؟
الناز33 ١۶ آذر ٩٨
maryam p r ١۶ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

مَن باشم و وِی باشد و مِی باشد و نِی..

مصرع بعدی قشنگ معلومه مولانا داره ضجه میزنه
کِی باشد و کِی باشد و کِی باشد و کِی
پاسخ
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان