چت اورداپ

پاسخ
آزادی خواه ٢٧ اسفند ٩٩
mahdie ٢٧ اسفند ٩٩
چند روز بیمارستان بودم غذاش همین شکلی بود
maryam p r ٢۶ اسفند ٩٩
همینم بعیده
مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٩
مثل نذریه
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان