‏ما که بهشت برو‌ نیستیم

حداقل بیاین گناهامونو با هم هماهنگ کنیم که تو جهنم بیفتیم تو یه گروه
پاسخ
مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٩
جووون مماخ دراز
چمن11 ٢۶ اسفند ٩٩
تو گروه مرگ
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان