چجوری لبخند کج میزنید جذاب میشید؟


من وقتی میزنم شبیه اینایی میشم که واکسن فلج اطفال نزدن
پاسخ
مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٩
چمن11 ٢۶ اسفند ٩٩
من حتی لبخند صافم میزنم کج و کوله میشم
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان