چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٩
شلوغ ٢۶ اسفند ٩٩
صد رحمت به ادیسون
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
ما درازا وقتی زانوی غم بغل میکنیم
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان