اين يکي عمرا اگه تکراري باشه :يه ليمو با مامانش میره بیرون وسط راه به مامانش میگه : مامان ؟!

آبليمو دارم .
پاسخ
وحید114 ١٢ اسفند ٩٩
آوای بهار ١٢ اسفند ٩٩
نه نشنیدم
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
مدرسه ویخمک
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان