چت اورداپ

ایزوله ما vs ایزوله اونا
خدا به دادمون برسه
پاسخ
مسعودآریایی ٣ اسفند ٩٨
یاخورزوخان ادرکنی
باران17 ٢ اسفند ٩٨
you belong with ٢ اسفند ٩٨
اژده ها ٢ اسفند ٩٨
کار از ایزوله گذشته وقتی ناقل این ویروس میگن خفاش بوده خب سگ و گربه و .... هم میتونن ناقل باشن حتما که از آدم به آدم نباید منتقل شه
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان