چت اورداپ

صبی کیک خریدم، این لاش بود
پاسخ
you belong with ٣ اسفند ٩٨
شربت سینه اکسپکتورانته
بهار456 ٣ اسفند ٩٨
الان کرونا هست بین شیرینی خخخ
مسعودآریایی ٣ اسفند ٩٨
مهسا 29 ٢ اسفند ٩٨
چجوری پیداش کردی ...
you belong with ٢ اسفند ٩٨
آشناا ٢ اسفند ٩٨
اره لیلیوم حق باشماست
لیلیوم ١ اسفند ٩٨
آشنا فک کنم اون زمون ک لا کیکا چیز میز بودی شما آن نشدی این جوکا رو دست و بالت مونده
باران17 ١ اسفند ٩٨
مسعودآریایی ٣٠ بهمن ٩٨
طوفانم ٣٠ بهمن ٩٨
هنوزم این کارا ادامه داره
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان