همه بانکا آتیش گرفت جز اون بانکی که من قسط داشتم
پاسخ
امیرپاشا ٢۴ آذر ٩٨
برو خودت اتیش بزن بنداز گردن همون قبلیا
maryam p r ٢۴ آذر ٩٨
خوش شانس
مسعودآریایی ٢۴ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

دانشگاه هم واقعاً جای عجیبیه
استاد داره درس میده اونوقت یکی داره با گوشی بازی میکنه
یکی داره چت میکنه
یکی داره با تلفن حرف میزنه
بابا چند دقیقه خفه شید ما اومدیم اینجا بخوابیم مثلا
پاسخ
maryam p r ٢۴ آذر ٩٨
واقعا درک ندارن
مسعودآریایی ٢۴ آذر ٩٨
والااااا
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

یارو هندونه میبره سر قبر دوستش برای خیرات ....


چاقو میزنه قاچ میکنه میبینه سفیده

میگه : ریدم تو روحت با اون شانست
پاسخ
مسعودآریایی ٢۴ آذر ٩٨
yaldaffffff ١٧ آذر ٩٨
سحر1992 ١٧ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

امشب حوصله ام سر رفته یکی بیادبحرفیم
پاسخ
مسعودآریایی ٢۴ آذر ٩٨
ژژژژووون عشخم ...حرف چرا........؟؟؟؟؟؟ما اینجور وقتا...فقط بغل توصیه میکنیم،،، ،ب پر
آشناا ١٧ آذر ٩٨
نه خوب نبستم یه خورده افکارم در همو بر همه
محمدرضاا ١٧ آذر ٩٨
خوبم نون بربری چ خبر خوبی
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

گاهی

نمیشود

که نمیشود

که نمیشود

الهی غم نبینید
پاسخ
مسعودآریایی ٢۴ آذر ٩٨
گاهی...نخانده...قرعه بنام تو میشود......گاهی گدایه گدایییو بخت نیست....گاهی تمام شهر گدای تو میشود.........نیمه پر لیوان
maryam p r ٢٣ آذر ٩٨
الناز33 ٢٣ آذر ٩٨
همه چی راه حل داره جز مرگ.. شاید سخت و طاقت فرسا باشه.. ولی اگه هدف باارزش باشه هر چی سختی باشه میتونی تحمل کنی
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان