دفترچه تلفن دخیا:

- شارژ (*۱۴۰*۱#)
- نگار
- سوسن
- مزاحم
- مزاحم ۱
- مزاحم ۲
- مشکوک
- همون که بهش گفتم کصاااااااافط
- نصف شب زنگ زد قطع کرد!
- اس ام اس اشتباهی زد
- تک زد زنگ زدم حرف نزد!
- اشتباهی (منزل آقای احمدیان رو میخواست)

دیدم که میگمااااااا
پاسخ
الناز33 ٢٧ آذر ٩٨
man-utd ٢۶ آذر ٩٨
آشناا ٢۶ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

یکی از ویژگی های دین اسلام اینه که

همیشه در خطره
پاسخ
موقت ٢۶ آذر ٩٨
خدا اسلامو از شر خاله خرسهاش و دشمنای دوست نماش نجات بده
مسعودآریایی ٢۶ آذر ٩٨
مرگ بر یه کشوری.....شایدم یه. دینی توطئه دشمنان است
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

بعضیا گاوشون میزاد‌ ...
بعضیا خرشون از پل رد میشه ...فقط نمیدونم من که خرم رو پل زاییده تکلیفم چیه؟
پاسخ
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

دختر: می دونی فردا عمل قلب دارم؟

پسر: آره عزیز دلم

دختر: منتظرم میمونی؟

پسر رویش را به سمت پنجره اطاق دختر بر میگرداند تا دختر اشکی که از

گونه اش بر زمین میچکد را نبیند

پسر: منتظرت میمونم عشقم

نهدختر: خیلی دوستت دارم

پسر: عاشقتم عزیزم...

بعد از عمل سختی که دختر داشت و بعد از چندین ساعت بیهوشی کم کم

داشت هوشیاری خود را به دست می آورد

به آرامی چشم باز کرد و نام پسر را زمزمه کرد و جویای او شد

پرستار: آرووم باش عزیزم تو باید استراحت کنی

دختر: ولی اون کجاست؟ گفت که منتظرم میمونه به همین راحتی گذاشت

و رفت

پرستار: در حالی که سرنگ آرامش بخش را در سرم دختر خالی میکرد رو به

او گفت: میدونی کی قلبش رو به تو هدیه کرده؟

دختر: بی درنگ که یاد پسر افتاد و اشک از دیدگانش جاری شد گفت: آخه

چرا؟؟؟ چرا به من کسی چیزی نگفته بود

و بی امان گریه میکرد.

پرستار: شوخی کردم بابا


رفته بشاشه الان میآد!!! )

وجدانن من خودم فکر نمیکردم داستان اینطوری تموم شه
ولي بالاخره آدمیزاده دیگه دستشوییش میگیره
پاسخ
آزاده هستم ٢۶ آذر ٩٨
دیوث
abedi ٢۶ آذر ٩٨
مسعودآریایی ٢۶ آذر ٩٨
فدا محبتت سنسی
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏من اگ تو آمریکا هم بدنیا میومدممیشدم ازین کصخلایی ک در جستجوی اسلام پامیشن میان ایران
پاسخ
مسعودآریایی ٢۵ آذر ٩٨
مریسا7 ٢۴ آذر ٩٨
مسعودآریایی ٢۴ آذر ٩٨
شوما تاج سرین دادا
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان