روحانی گفته ما دو تا دست بیشتر نداریم

داریم با یک دست با تحریم می جنگیم و با دست دیگه با کرونا
یعنی با کجاشون دارن مملکت رو میچرخونن ؟
پاسخ
آشناا ١ ساعت قبل
مسعودآریایی ٣ ساعت قبل
با نعلینشون عایا؟؟
آزادی خواه ٣ ساعت قبل
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏اگه آرش کمانگیر اونجوری خودشو جر نمی‌داد شاید الان خارج بودیم :|
پاسخ
آشناا ١ ساعت قبل
مریم پی ار ٢ ساعت قبل
مسعودآریایی ٣ ساعت قبل
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

بچها چرا من برا تمام اونایی که داوطلب مدیریت هستن


رای مخالف میدم


به نظرم مرض دارم ولی باز باید بپرسم
پاسخ
آشناا ٢ ساعت قبل
مسعودآریایی ٢ ساعت قبل
سلام رییس کرمولکی
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

نوشته زن نگیرید آزادیتونو میگیره

انگار الان هرشب تو کازینو مست میکنه و با دوتا داف میخوابه

بابا اینجا نهایت آزادی، سرپا شاشیدن تو جنگله دیگه
پاسخ
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

همیشه بخاطر عشقتون بجنگید، جدی میگـــــم...


حالا بخاطر من نیفتید به جون هم، همدیگرو تیکـــــه پاره کنید...
کلا گــــــــــفتم
پاسخ
آشناا ٣ ساعت قبل
مسعودآریایی ۵ ساعت قبل
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان